INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

W DNIU  14.10.2019 r. (środa)
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
w naszej SZKOLE

Godzina 900

Spotkanie uczniów Oddziału Przedszkolnego oraz klas II – VIII na sali gimnastycznej – apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Następnie uczniowie udadzą się do swoich klas, gdzie pod opieką wychowawców zorganizowane zostaną zajęcia poświęcone św. Janowi Pawłowi II, z okazji przypadającego na 16 października Dnia Papieskiego.

Około godziny 1030 po zakończonych zajęciach uczniowie udadzą się do domu.

 

Uczniowie klasy I tego dnia przychodzą na godzinę 1000

Godzina 1000 

Uroczystość Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej z udziałem rodziców pierwszoklasistów. Po skończonej uroczystości uczniowie udadzą się do domu.

Szkoła informuje, że tego dnia Świetlica szkolna funkcjonuje bez żadnych zmian (zapewnione zajęcia opiekuńczo – wychowawcze).