INFORMACJA DLA RODZICÓW ODNOŚNIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nockowej informuje, że rodzice, którzy na początku roku szkolnego 2020/2021 podpisali deklaracje dotyczące przestrzegania procedur bezpieczeństwa odnoszących się zagrożenia epidemicznego, zobowiązali się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w swoim najbliższym otoczeniu.

Prosimy o odpowiedzialne podejście i w razie zaistniałej tego typu sytuacji o niezwłoczne powiadomienie szkoły.

Izabela Kubacka
Dyrektor