GMINNE OBCHODY 233. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Gminne obchody 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się Hymnem Państwowym przy Obelisku Sybiraków w Iwierzycach, gdzie następnie złożono wiązanki kwiatów oraz znicze. Uczyniły to delegacje: władz Gminy Iwierzyce – Wójt Ryszard Filipek oraz Sekretarz Gminy Łukasz Tobiasz; przedstawiciele Rady Gminy Iwierzyce – Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Klimek oraz dwaj wiceprzewodniczący – Edward Grobelny i Bogumił Rygiel; delegacja sołectw Gminy Iwierzyce – Lucyna Łyko i Agnieszka Rachwalska; przedstawiciele Szkół Podstawowych z terenu Gminy Iwierzyce – Waldemar Piekarski (Dyrektor Zespołu Szkół w Iwierzycach), Jadwiga Wójtowicz (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiercanach) oraz Izabela Kubacka (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nockowej). Następnie w uroczystym przemarszu uczestnicy uroczystości przeszli droga powiatową do Kościoła Parafialnego w Nockowej, gdzie miały miejsce dalsze obchody.

Mszę Świętą koncelebrowali: ks. Leopold Kordas – Proboszcz Parafii pw. Św. Barbary w Ropczycach oraz Kapelan Powiatowy Strażaków, ks. Jarosław Depczyński – Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Nockowej (wygłosił Słowo Boże), ks. Kazimierz Winnicki – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Olchowej oraz ks. Prałat Aleksander Śmietana.

Po mszy świętej uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wiercanach zaprezentowali program słowno-muzyczny, w którym przybliżyli okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po występie głos zabrał Wójt Ryszard Filipek, który podziękował wszystkim zaangażowanym w tegoroczne obchody Konstytucji 3 Maja.

W uroczystości wzięły udział Poczty Sztandarowe wszystkich szkół oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Iwierzyce.