DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, PASOWANIE NA UCZNIA, DZIEŃ PAPIESKI

Rok 2023 jest dla polskiej edukacji oraz całego środowiska oświatowego szczególnie istotny. 14 października mija 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i zarazem w Europie państwowej centralnej władzy oświatowej.

Z tego względu w szkołach przeprowadzono szereg działań w celu upamiętnienia tego wydarzenia. W Szkole Podstawowej w Nockowej zorganizowano konkurs wiedzy na temat Komisji Edukacji Narodowej, w którym wzięli udział uczniowie klas 7 i 8 (zwyciężyła klasa 7). Dodatkowo na korytarzu szkolnym przygotowano gazetkę, która przedstawia okoliczności powstania KEN oraz wybitnych postaci nią związanych.

Tego dnia miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń dla społeczności szkolnej. Uczniowie klasy pierwszej zostali przez Panią Dyrektor Izabelę Kubacką PASOWANI NA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTWOWEJ. W uroczystości brali udział rodzice pierwszoklasistów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas II-III.

W dalszej części uroczystości szkolnych odbyła się Akademia z okazji 23. Dnia Papieskiego, w tym roku obchodzony pod hasłem „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia”. Uczniowie klas 5-8, pod kierunkiem ks. Piotra Wąsacza przygotowali okolicznościowy program, w którym przedstawili życiorys oraz dokonania naszego Wielkiego Rodaka.

Ostatnim punktem uroczystości była Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowana przez  uczniów klasy 8, pod kierunkiem p. Agnieszki Kozy.