DWUDNIOWA WYCIECZKA DO WARSZAWY

 

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” miało na celu wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Korzystając z tego dofinansowania uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy w dniach 18-19.11.br. Tuż po przyjeździe uczestnicy wycieczki spotkali się pod Kolumną Zygmunta III Wazy z przewodnikiem, który towarzyszył uczniom przez te dwa dni. Zwiedzanie rozpoczęło się od Zamku Królewskiego, gdzie po krótkim oczekiwaniu w kolejce do wejście, uczniowie podziwiali piękne wnętrza, m.in. Sala Wielka, Pokój Marmurowy, Sala Rady, Sala Rycerska, Sala Tronowa. Wrażenie na wszystkich zrobiły również monumentalne dzieła malarskie wybitnych artystów, takich jak Marcello Bacciarelli, Bernardo Belotto, zwany Canaletto czy Jan Matejko, którego działa eksponowane tu to m.in. „Stefan Batory pod Pskowem”, „Rejtan – upadek Polski”, „Konstytucja 3 maja 1791 roku” czy „Kazanie Skargi”.

Po wyjściu z Zamku Królewskiego, przewodnik oprowadził wycieczkowiczów po warszawskim Starym Mieście, pokazując m.in. Plac Zamkowy, Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie, Starówka, zespół murów miejskich z barbakanem, Pomnik Małego Powstańca.

Następnie uczniowie udali się do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie przewodnicy przybliżyli niezwykle ważne dla naszej historii wydarzenia z sierpnia 1944 roku. W niepowtarzalny sposób zaprojektowana ekspozycja muzealna oddziałuje obrazem, światłem i dźwiękiem. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów multimedialnych przybliżają powstańczą rzeczywistość. Głównymi elementami wystawy są zdjęcia w wielkich formatach, monitory i komputery. Wytyczona trasa przedstawia chronologię wydarzeń i prowadzi przez poszczególne sale tematyczne. Zwiedzający poruszali się w scenerii sprzed siedemdziesięciu siedmiu lat, chodzili po granitowym bruku wśród gruzów niszczonej Stolicy. Dla uczniów była to niepowtarzalna lekcja historii. Po wyjściu z Muzeum Powstania Warszawskiego, uczniowie udali się do miejsca zakwaterowania na nocleg.

Drugi dzień uczestnicy wycieczki rozpoczęli od zwiedzania Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie. Przewodnik oprowadził dzieci po wnętrzach pałacu, prezentując najważniejsze eksponaty, w tym m.in. Białą salę, Pomnik konny Jana III Sobieskiego, Galerię Południową, Antykamerę i Sypialnię Króla, Wielką Sień czy Antykamerę i Sypialnię Królowej. Deszczowa aura nie przeszkodziła w spacerze po wilanowskich ogrodach.

Po Wilanowie uczniowie wrócili z przewodnikiem na Stare Miasto, aby kontynuować, rozpoczęte dzień wcześniej zwiedzanie tej części miasta. Wędrowali Krakowskim Przedmieściem, słuchając po drodze opowieści na temat historii mijanych miejsc. A były to: Pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki oraz Plac Piłsudskiego, a na nim Grób Nieznanego Żołnierza. Następnie uczniowie spacerowali Ogrodem Saskim.

Ostatnim punktem zwiedzania Warszawy był Cmentarz Powstańców Warszawy i usytuowany tam Pomnik Polegli Niepokonani. Cmentarz powstał w 1945 roku i jednym z najuważniejszych jego elementów jest kurhan zaopatrzony w blaszaną tabliczkę z napisem: „Tu spoczywają prochy tysięcy ofiar faszyzmu hitlerowskiego zamordowanych i spalonych w Warszawie 1944 r.”. W latach powojennych w obrębie mogiły kryjącej około 50 tysięcy osób wzniesiony został Pomnik Polegli Niepokonani.

W godzinach popołudniowych uczestnicy wycieczki ruszyli w drogę powrotną, by wieczorem dotrzeć do Nockowej.

Oprócz dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła dostała również wsparcie finansowe ze strony Urzędu Gminy Iwierzyce, za co w imieniu uczniów dziękujemy.