AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w corocznej akcji "Sprzątania świata", której celem jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Każda klasa, wraz z wychowawcą, przeszła wyznaczonym rejonem wzdłuż drogi w Nockowej i pozbierała przydrożne śmieci.