AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

„Wiwat maj, trzeci maj”

 

KONSTYTUCJA 3 MAJA to jeden z najważniejszych dokumentów w naszej historii. Uchwalona przez Sejm Czteroletni ustawa rządowa była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli, wciąż jeszcze podzielonych na stany. 

Rok obowiązywania reform wprowadzonych przez Konstytucję pokazał, jak doniosłe były jej rozwiązania, które zdecydowanie poprawiły państwo. Pozytywne głosy płynęły również z zagranicy. Wydawać by się mogło, że ud się uratować Rzeczpospolitą... Jednak działania Rosji w 1792 roku i jej militarna interwencja spowodowały zniesienie Konstytucji i następnie kolejne rozbiory.

Jednak Konstytucja 3 Maja pozostała w świadomości kolejnych pokoleń i dziś świętujemy jaj kolejne rocznice. Szczególnie istotne jest pielęgnowanie wiedzy o naszej pierwszej ustawie rządowe, dlatego co roku odbywają się poświęcone tej tematyce Akademie. Tegoroczną przedstawili uczniowie klasy pierwszej. była to swego rodzaju wędrówka przez polskie wartości, które budowane były na przestrzeni wieków.