50 LAT BUDYNKU SZKOŁY

Za nami Jubileusz 50-lecia budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej. Uroczystość poprzedziły całoroczne przygotowania, w które zaangażowana była cała społeczność szkolna oraz wielu przyjaciół. Ranga wydarzenia sprawiała, że jeszcze wiele dni przed uroczystością dawało się już odczuwać jej wyjątkowość.

Szkolne święto odbyło się 9 czerwca 2018 roku pod patronatem Starostwa Powiatowego w Ropczycach
i rozpoczęło się mszą świętą koncelebrowaną przez ks. Piotra Kuźniara (były katecheta) oraz ks. Grzegorza Guziora, który wygłosił Słowo Boże. Następnie przedstawiciele grona pedagogicznego w asyście Pocztu Sztandarowego złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Walk Chłopskich.

O godzinie 15.00 rozpoczęła się część oficjalna w budynku szkoły. Dyrektor Izabela Kubacka powitała wszystkich zebranych gości i przypomniała historię szkoły oraz przedstawiła dzisiejsze dokonania edukacyjne. W swoim wystąpieniu szczególne miejsce poświęciła okolicznościom budowy obecnego budynku szkolnego, trudnościom, z jakimi musieli się borykać pomysłodawcy – mieszkańcy Nockowej oraz ogromnie zaangażowana w realizację tego celu ówczesna kierowniczka – Józefa Pazdan. A czasy wówczas nie należały do łatwych, kolejne problemy sprawiały, że prace nie przebiegały łatwo. Jednak upór i determinacja budowniczych sprawiły, że przed 50-ciu laty udało się oddać do użytku nowy budynek szkolny, tak bardzo potrzebny lokalnej społeczności. W kolejnych latach staraniem następnych kierowników i dyrektorów: Józefa Zająca, Genowefy Zając, Józefy Worek, Alicji Cieślik, Heleny Wiesnowskiej, Józefa Wiatra, Urszuli Wiech oraz Izabeli Kubackiej, realizowano kolejne inwestycje, pozwalające poprawiać warunki sanitarne i edukacyjne.

Dyrektor podziękowała również wszystkim zaproszonym gościom, zarówno byłym pedagogom, pracownikom szkoły czy byłym uczniom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli związani ze szkołą w Nockowej. Szczególne słowa należą się tym przybyłym na nasze święto nauczycielom, którzy pracowali tu 50 lat temu, gdy powstawał obecny budynek szkoły. Z tamtejszej kadry przybyły: Genowefa Pazdan – Zając, Bronisława Wszołek – Świder, Krystyna Gwiżdż – Rogóż oraz Irena Prokop – Czerny.  Wierzymy, że było to dla nich wyjątkowe przeżycie móc ponownie przekroczyć próg szkoły, której oddały wiele lat swej oświatowej pracy. Warto wspomnieć, że w 1968 roku rozpoczęły swoją pracę Anna Sulima i Józefa Worek.

Uroczystość zaszczycili również przedstawiciele lokalnych władz i instytucji. Wśród gości byli m. in. wicestarosta powiatu ropczycko – sędziszowskiego Barnadeta Frysztak, radny powiatu ropczycko sędziszowskiego Ryszard Filipek, Przewodniczący Rady Gminy Iwierzyce Ryszard Pazdan, Wójt Gminy Iwierzyce Bogusław Mucha,  radni gminni z Nockowej Irena Toś (pełniąca również funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Nockowej), Stanisław Żuczek oraz Edward Grobelny (również sołtys Nockowej), Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Nockowa oraz proboszcz Parafii Nockowa ks. Ryszard Polański. Obecni byli również dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy.

50-lecie naszej szkoły zbiega się ze setną rocznicą odzyskania niepodległości z w związku z tym uczniowie z klasy IV zatańczyli poloneza "Pożegnanie Ojczyzny" Ogińskiego.

Część oficjalną prowadził nasz absolwent Dominik Wiech, dekorację przygotowały: Bogumiła Grobelna, Sabina Kisiel oraz Patrycja Pyżalska. Sporym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa archiwalnych zdjęć, przygotowana przez Piotra Kmiecia.

Następnie wszyscy zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzić budynek szkolny. Była to okazja to przypomnienia sobie klas, w których wielu przed laty się uczyło. Przy suto zastawionym stole, przygotowanym przez nockowskie KGW, wszyscy, którzy tego dnia przybyli do szkoły, mogli powspominać dawne czasy, porozmawiać z byłymi uczniami, nauczycielami czy kolegami, w wielu przypadkach dawno nie widzianymi.

O godzinie 17.00 na placu przed szkołą swój okolicznościowy program zaprezentowali uczniowie. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego, przygotowane przez nauczycielkę Urszulę Wiech zatańczyły trzy tańce w przepięknych kolorowych strojach ludowych. Z kolei  musical pt. „Nasza szkoło” przybliżył życie szkolne rozłożone na lekcje i przedmioty widziane oczami dzieci. Również kolejne szkolne przedmioty przedstawione zostały w barwny i humorystyczny sposób a zaangażowanie uczniów cały czas nagradzane było wielkimi brawami. Nieprzypadkowy był także dobór piosenek do kolejnych układów tanecznych. Była to swego rodzaju wędrówka przez historię muzyki na przestrzeni ostatnich 50 lat. W musicalu wzięli udział niemal wszyscy uczniowie a dwa utwory na akordeonie zagrał nasz absolwent – Krystian Ziomek. Towarzyszyła mu spora grupa śpiewających dzieci. Ponad godzinne przedstawienie przygotowane przez Halinę Ostrowską, Esterę Ostrowską, we współpracy z wieloma osobami (obsługa muzyczna, stroje, rekwizyty itp.) zakończyło kolejną część obchodów. Występującym dzieciom, ich rodzicom i sympatykom dziękujemy za ogromny wkład pracy i zaangażowanie.

Po części artystycznej  miała miejsce zabawa plenerowa a dzieci mogły do późnych godzin wieczornych „szaleć” na dmuchanych zjeżdżalniach. Części mniej oficjalnej towarzyszyły również inne atrakcje, z których warto wspomnieć o loterii fantowej prowadzonej przez Aleksandrę Przywarę, Teresę Pałęcką i Lilię Iszczenko oraz sklepik prowadzony przez Danutę Filipek.

Patrząc na reakcję zebranych gości, uśmiech na ich twarzach, wiele chwil wzruszeń jesteśmy przekonani,
że warto organizować tego typu spotkania i uroczystości.

Dyrektor SP Nockowa dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości,
za pomoc i ofiarność a szczególnie Panu Ryszardowi Filipek Radnemu Powiatu, Pani Irenie Toś
i Pani Grażynie Ożóg.