229. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

"Dniu radości, dniu wesela!
Jak szeroki polski kraj,
Niechaj okrzyk w niebo strzela
Vivat! Vivat! Trzeci Maj!"

3 maja obchodzimy jedno z naszych najważniejszych świąt patriotycznych – rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji. Cześć szlachty Rzeczpospolitej, której na sercu leżało dobro kraju, uchwaliła pierwszą w Europie ustawę zasadniczą (drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych). Konstytucja 3 Maja zlikwidowała liberum veto, które paraliżowało wszelkie w państwie, wprowadzała monarchię dziedziczną w miejsce elekcyjnej, poprawiała sytuację mieszczan i chłopów. Niestety, dokument obowiązywał jedynie kilkanaście miesięcy, w 1792 roku Rosja rozpoczęła zbrojną interwencję i zmusiła króla i sejm do odrzucenia Konstytucji oraz doprowadziła do drugiego i następnie trzeciego rozbiory Polski, przez co nasz kraj zniknął z mapy Europy na 123 lata.

W tym roku nie możemy niestety wspólnie świętować kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nie ma uroczystości szkolnych, wielkich obchodów gminnych czy państwowych. Aby poczuć atmosferę świętowania powspominajmy wcześniejsze szkolne Akademie. Poniżej kilka zdjęć z lat poprzednich.