PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

Procedury bezpieczeństwa
mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19
wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły
obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej
obowiązują od 1 września 2020r.

 

KLIKNIJ poniżej, aby otworzyć. 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - SP NOCKOWA