WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYDAWANIA OBIADÓW OD STYCZNIA 2022 ROKU

WYJAŚNIENIE - OBIADY

Informacja, która ukazała się na stronie naszej szkoły 9 stycznia br. dotyczyła rozważenia przez rodziców czy ich dziecko będzie chciało jeść obiad w szkole w związku z wydawaniem posiłków w pojemnikach jednorazowych w klasie oraz koniecznością czekania na obiad (mam na myśli dzieci, które kończą zajęcia o 11.30 i idą do domu). Z powodów technicznych obiad nie zawsze jest  punktualnie przywożony.

Rodzice/opiekunowie, którzy zgłosili swoje dzieci na obiady na początku roku szkolnego 2021/2022 podpisali w karcie zgłoszenia:

Zobowiązuję się do:

1) Regularnego uiszczania opłat miesięcznych z tytułu korzystania z obiadów i wyrażam zgodę na naliczanie ustawowych odsetek z tytułu nieterminowego dokonywania opłat

2) Zawiadamiania o nieobecności dziecka w szkole telefonicznie do godziny 8.30 danego dnia

3) O rezygnacji z obiadów należy informować pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Izabela Kubacka

Dyrektor SP Nockowa