WAŻNE!!! INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWIESZENIA WYDAWANIA OBIADÓW.

Informujemy, że od wtorku, 18 stycznia br. do odwołania nie będą wydawane  obiady na terenie szkoły.

Związane jest to z czasowym zawieszeniem działalności kuchni, z której były przywożone posiłki.