INFORMACJE

PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA STACJONARNYCH
ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wszystkie szkoły zostały zamknięte do 26 kwietnia 2020 roku.

Realizacja podstawy programowej odbywa się online według określonych zasad poszczególnych nauczycieli.

Egzaminy ósmoklasisty najwcześniej w czerwcu - konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed egzaminem.

---------------------------------------- 

INFORMACJA O NABORZE
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH 

Poniżej informacja Zarządu Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego dotyczącej rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych z terenu naszego powiatu.

Aby otworzyć, kliknij w poniższą informację. 

NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

---------------------------------------- 

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY
(za miesiąc marzec)
należy wpłacać na konto
Zespołu Szkół w Iwierzycach

nr 81917210130260046220000020

do dnia 17.04.2020r.

W tytule wpisujemy:
opłata za żywienie SP Nockowa, imię i nazwisko dziecka/dzieci.