INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZACA ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że zakończenie roku szkolnego 2020/2021 będzie miało miejsce w piątek, 25 czerwca br. 

O godzinie 9.00 odprawiona zostanie Msza Święta dla uczniów szkół podstawowych z Nockowej i Iwierzyc. 

Około godziny 10.00, po przybyciu do szkoły, nastąpi zakończenie roku szkolnego. 

Uczniowie Oddziału Przedszkolnego oraz klas I-III udadzą się do swoich klas, gdzie z rąk wychowawców otrzymają świadectwa promujące uczniów do następnej klasy. 

Uczniowie klas IV-VIII udadzą się na salę gimnastyczną, gdzie wezmą udział w pożegnaniu klasy VIII oraz najlepsi uczniowie wyżej wymienionych klas otrzymają świadectwa z wyróżnieniem. Następnie wszyscy udadzą się do swoich klas, gdzie wychowawcy wręczą świadectwa pozostałym uczniom. 

Całość planowo zakończy się około godziny 11.00. 

Świetlica w tym dniu funkcjonuje bez zmian.

 

____________________________

 

Przypominamy jednocześnie, że w ostatnim tygodniu nauki (21-25.06.2021r.) szkolna stołówka nie będzie wydawała obiadów.