INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY NA TEMAT PLANU REKOLEKCJI ORAZ ORGANIZACJI OBIADÓW PODCZAS REKOLEKCJI

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że w dniach 13-15 marca br. zorganizowane będą szkolne REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE (plan REKOLEKCJI w dalszej części wiadomości). 

Informujemy, że do 8 marca br. (tj. środy) należy zgłosić, czy dziecko będzie w czasie rekolekcji korzystało ze stołówki szkolnej.

 

Organizacja posiłków klas I-VIII podczas rekolekcji:

PONIEDZIAŁEK (13 marca br.) 

Klasy I-IV – posiłek o godzinie 11.00

Klasy V-VIII – posiłek po rekolekcjach

WTOREK (14 marca br.) 

Klasy I-IV – posiłek po rekolekcjach

Klasy V-VIII – posiłek o godzinie 11.00

ŚRODA (15 marca br.) 

Klasy I-IV – posiłek o godzinie 11.00

Klasy V-VIII – posiłek po rekolekcjach

 

WAŻNE! Brak zgłoszenia, czy dziecko będzie korzystało w tym czasie ze stołówki szkolnej będzie jednoznaczne ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na korzystanie ze stołówki a co za tym idzie naliczane będą stawki dzienne za obiad dla dziecka.