INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej zwraca się z prośbą o zapisywanie dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 będą korzystały ze świetlicy szkolnej.

Kartę zapisu do świetlicy można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka DRUKI DO POBRANIA – DLA RODZICA).

Kartę zapisu do świetlicy należy składać do 28.04.2023r. w sekretariacie szkoły.