INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW

Wpłatę na Radę Rodziców można dokonać w każdą środę (wrzesień i październik) od godz. 7.30 do godz. 8.00 u Pani Klaudii Komanieckiej – Skarbnika Rady Rodziców oraz na konto bankowe Rady Rodziców.

Nr konta    2091 7210 1302 6004 1720 0000 10
Szkoła Podstawowa w Nockowej -  Rada Rodziców  
(w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę).

Rada Rodziców ustaliła następujące kwoty:

1 dziecko – 40 zł

2 dziecko – 30 zł

3 dziecko – 20 zł

4 i kolejne – 10 zł