INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW ZAPISÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLASY PIERWSZEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 24.01.2023r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz składania dokumentów zapisu do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej szkoły podstawowej ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego:

  • do 25 lutego 2023 roku – złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;
  • od 27 lutego 2023 roku do 18 marca 2023 roku – złożenie deklaracji zapisu do oddziałów przedszkolnych;
  • od 6 marca 2023 roku do 17 marca 2023 roku – zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Dokumenty potrzebne do zapisu dziecka do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej można pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka DRUKI DO POBRANIA – DLA RODZICA) lub w sekretariacie szkoły.

Dokumenty należy składać w sekretariacie w godzinach od 8.00 do 15.00.