INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK ŻYWIENIOWYCH ZA OBIADY ORAZ ZAPISU DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW

Informujemy, że od nowego roku szkolnego 2022/2023 zmieniła się stawka żywieniowa dla dzieci z klas I-VIII. Wynosi ona 8zł (w tym 3zł – zupa, 5zł – drugie danie).

Prosimy do 2 września br. złożyć deklaracje na obiady dla dzieci z klas I-VIII (deklaracje dostępne są na stronie szkoły w zakładce DRUKI DO POBRANIA - DLA RODZICA lub w sekretariacie szkoły).

Obiady będą wydawane od 19 września br.

Informacja dotycząca obiadów w oddziałach przedszkolnych zostanie przekazana przez wychowawców na spotkaniu informacyjnym w dniu 1 września br.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISU DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Prosimy do 2 września br. złożyć deklaracje zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023  (dotyczy dzieci z klas I-VI oraz dzieci dojeżdżających do szkoły). Deklaracje dostępne są na stronie szkoły w zakładce DRUKI DO POBRANIA - DLA RODZICA lub w sekretariacie szkoły.