INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY SZKOŁY W DNIACH 1-3 LISTOPADA 2023 ROKU

Informujemy, że 1 listopada br. jest ustawowo dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej 2-3 listopada br. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, których rodzice wcześniej zgłosili taką potrzebę).

Do zajęć dydaktycznych wracamy 6 listopada br.