Dni wolne w kwietniu i na początku maja

W dniach 15 - 17 kwietnia 2019 roku odbędzie się
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.

Dni, których ósmoklasiści będą pisać egzaminy są
ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych.

W dniach 18 - 23 kwietnia 2019 roku będzie miała miejsce
WIELKANOCNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA.

Do szkoły wracamy w środę 24 kwietnia 2019 roku.
29 kwietnia - 3 maja 2019 roku
to dni wolne od zajęć dydaktycznych
1 maja oraz 3 maja to dni
ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych. 

W dniach: 29 kwietnia, 30 kwietnia oraz 2 maja szkoła,
w razie potrzeby, zapewnia zajęcia opiekuńcze.