ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

23 czerwca br. zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023. Najpierw o godzinie 9.00 w kościele parafialnym w Nockowej odprawiona została msza święta, którą celebrował ks. Piotr Wąsacz – katecheta SP Nockowa i SP Iwierzyce (wygłosił również Słowo Boże).

Następnie po godzinie 10.00 uroczystość zakończenia roku szkolnego miała miejsce w budynku szkolnym. Z powodu trwającego remontu zakończenie nie odbyło się w tradycyjnej formie. Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych dyplomy otrzymały w swoich salach, dzieci z klas I-III również w swoich salach lekcyjnych spotkały się z wychowawcami. Natomiast uczniowie z klas IV-VIII zebrali się w szkolnej stołówce (sala gimnastyczna również objęta była remontem). Po odśpiewaniu hymnu państwowego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przypomnieli o naszych Patronach i tragicznych wydarzeniach z 1933 roku. Następnie miała miejsce uroczystość przekazania Sztandaru uczniom z klasy 7, którzy złożyli przysięgę godnego reprezentowania szkoły w Poczcie Sztandarowym w kolejnym roku szkolnym.

Kolejna cześć uroczystości to pożegnanie Absolwentów przez klasę 7 oraz występ samych Absolwentów, którzy wzorem kolegów i koleżanek z poprzedniego roku podarowali Pani Dyrektor okolicznościowe tablo.

Ostatnią częścią było wręczenie przez Panią Dyrektor dyplomów, nagród oraz świadectw z wyróżnieniem dla uczniów klas IV-VII oraz świadectw ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów klasy VIII.