ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zakończyliśmy ten trudny i nietypowy rok szkolny, który w większości wypełniony był zdalną formą nauki. 

O godzinie 9.00 miała miejsce Msza Święta, koncelebrowana przez Księdza Proboszcza Ryszarda Polańskiego oraz Księdza Wikariusza Huberta Copa. Następnie w budynku szkoły nastąpiły dwie części zakończenia roku szkolnego. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz klas I-III odebrały dyplomy i świadectwa w swoich klasach, natomiast uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w pożegnaniu klasy VIII na sali gimnastycznej. Po przekazaniu Sztandaru, Absolwenci przedstawili program, w którym wspominali szkolne lata. Uczniowie klasy VIII również pożegnali swoich starszych kolegów. Następnie Dyrektor Szkoły Izabela Kubacka wręczyła świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz świadectwa z wyróżnieniem dla uczniów klas IV-VII. Dalsza część wręczania świadectw nastąpiła w klasach na spotkaniu z wychowawcami.