ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DOTYCZĄCE UZALEŻNIEŃ

Uczniowie klas 6-8 wzięli udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących uzależnień, których celem było kształtowania zdrowego stylu życia oraz właściwego stosunku do otaczającego nas świata. Formą realizacji tych zajęć był interaktywny program w formie warsztatów słowno – muzycznych w wykonaniu Arkadiusza Zawilskiego, bluesmana, poety drogi, autora muzyki, tekściarza, koncertującego m.in. we Francji, Czechach, Słowacji.

Program Arkadiusza Zawilskiego pt. „DROGA DONIKĄD” to bloki tematyczne dotyczące uzależnień od alkoholu, narkotyków, papierosów i dopalaczy. Przeplatane są utworami muzycznymi, które pozwalają w jeszcze lepszy sposób przyswoić sobie i zapamiętać przedstawiane treści.