TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2024

Uczestnicy Turnieju BRD na poszczególnych etapach muszą się wykazać w określonych kategoriach tj:

  1. a) rozwiązują testy teoretyczne : wiedza BRD, test skrzyżowania;
  2. b) wykonują zadania praktyczne:

− jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego,

− jazda rowerem po torze sprawnościowym,

− z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Gminny Turniej BRD odbył się w Szkole Podstawowej w Olchowej 22 kwietnia 2024 r.

W  Turnieju uczestniczyło pięć szkół, w dwóch kategoriach młodszej i starszej kl. VI -VIII. Turniej przeprowadzili Policjanci z Komendy Powiatowej w Ropczycach, Pana Witolda Dybkę i Przedstawicieli Ochotniczej Straży w Olchowej.

Uczniowie: Zuzanna Ciba, Zuzanna Róg, Michał Filipek, Wiktor Dudka zajęli I miejsce w kategorii młodszej ,natomiast uczniowie: Maja Mędrygał, Julia Przywara i Mateusz Filipek zajęli III miejsce w kategorii starszej.

Powiatowy Turniej BRD odbył się w Szkole Podstawowej nr.3 w Sędziszowie Młp 29 kwietnia 2024r.

W Turnieju uczestniczyło cztery szkoły w kategorii młodszej. Uczniowie podczas tego turnieju zmagali się w powyższych kategoriach, a także zmagali się z przejazdem na miasteczku rowerowych. Turniej został przeprowadzony przez Policjantów z Komendy Ropczyce i Pana Witolada Dybkę.

Uczniowie: Zuzanna Ciba, Zuzanna Róg, Michał Filipek, Wiktor Dudka - zajęli I miejsce, dzięki któremu udamy się na Turniej Wojewódzki.

Wojewódzki Turniej BRD odbył się w Szkole Podstawowej w Tryńczy.

W turnieju udział wzięły zwycięskie drużyny z eliminacji powiatowych i miejskich. Do zmagań wojewódzkich zgłosiło się 18 drużyn z województwa podkarpackiego w 4-osobowych składach. Nasz powiat reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nockowej.

Otwarcia Turnieju dokonała Pani Dyrektor SP w Tryńczy - Elżbieta Kubrak oraz Wójt Gminy Tryńcza - Pan Ryszard Jędruch. Oceniającymi umiejętności ratownicze byli Ratownicy Drogowi Polskiego Związku Motorowego z Przecławia, Pan Piotr Wójcikiewicz oraz pan Mariusz Przywara. Sędzią głównym w zawodach był nadkom. Paweł Grzęś.

Podczas zawodów uczniowie brali udział w kilku konkurencjach. Wiedzę teoretyczną zweryfikowały testy z przepisów ruchu drogowego oraz pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, a praktykę konkurencje umiejętnościowe tj. jazda po miasteczku ruchu drogowego i na torze sprawnościowym. Również drużyny wykonywały zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rywalizacja była zacięta. Uczniowie naszej szkoły  zajęli 11 miejsce.

W klasyfikacji końcowej triumfowali uczniowie ze SP w Przecławiu, którzy będą uczestniczyć w Finale Krajowym Ogólnopolskiego Turnieju BRD.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w eliminacjach krajowych!

Drużynom, które zajęły I-III miejsca zostały wręczone puchary i medale. Pozostali uczestnicy rywalizacji otrzymali nagrody rzeczowe, w kolejności zajętego miejsca indywidualnego.