TANECZNE FIGLE

27 kwietnia 2019 roku w Centrum Kultury w Ropczycach odbył się Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Taneczne Figle”. Szkołę Podstawową z Nockowej reprezentował zespół taneczny „Izabelki” wybrany spośród członków Szkolnej Grupy Tanecznej, która w tym roku działa w ramach świetlicy szkolnej. Opiekunkami grupy są: Halina Ostrowska, a podstawy tańca i układy taneczne wprowadza i opracowuje  Estera Ostrowska. Tancerze na przeglądzie prezentowali się po raz piąty. Występowali w dwóch kategoriach wiekowych: grupa młodsza z kl. I-IV 10 osób w tańcu do utworu „Hejże dzieci, dalej w gaj…”, grupa starsza też 10 osób do utworu „Gdzie ten, który powie mi…” dziewczęta z klas V-VIII. Grupy godnie reprezentowały Szkołę Podstawową w Nockowej, a ciężka praca tancerzy została nagrodzona gromkimi brawami publiczności.