SZKOLNE ORAZ GMINNE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

„Naród, który traci pamięć
przestaje być Narodem
- staje się jedynie zbiorem ludzi
czasowo zajmujących dane terytorium”

- Józef Piłsudski

 

10 listopada br. podczas szkolnej Akademii uczniowie klas 5-7 zaprezentowali program słowno-muzyczny upamiętniający 105. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ukazali, szczególnie najmłodszym, drogę Ojczyzny do wolności, której trud wymagał od naszych przodków niebywałego bohaterstwa.

Nasi uczniowie zaangażowani byli również w gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się 11 listopada br. Najpierw Poczet Sztandarowy uczestniczył w hołdzie oddanym zesłańcom na Sybir z terenu Gminy Iwierzyce. Przy Obelisku Sybiraków w Iwierzycach delegacje władz lokalnych, przedstawiciele instytucji oraz szkół złożyli wieńce przy Obelisku. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Kościoła Parafialnego w Nockowej, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez ks. Jarosława Depczyńskiego – Proboszcza Parafii Nockowa (wygłosił również Słowo Boże), ks. Kazimierza Winnickiego – Proboszcza Parafii Olchowa oraz ks. Prałata Aleksandra Śmietanę. Oprawę Mszy Świętej uświetnił Chór mieszany "WierCantus".

Po nabożeństwie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nockowej zaprezentowali jeszcze raz swój program poświęcony odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Następnie Wójt Gminy Iwierzyce – Ryszard Filipek podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych uroczystości.

W uroczystościach uczestniczyły Poczty Sztandarowe wszystkich szkół podstawowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu naszej gminy.

Część zdjęć dzięki uprzejmości GOK Wiercany.