„SZKOŁA DIALOGU”

Nasza szkoła brała udział w Projekcje:  „Surfer  NIE hejter - przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w powiecie ropczycko - sędziszowskim”. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w warsztatach, nauczyciele w szkoleniu a rodzice w prelekcji na temat mediacji.

Opiekunem wyłonionej grupy uczniów, którzy chcą być mediatorami i w ten sposób pomagać swoim koleżankom i kolegom  został p. Piotr Kmieć. Na zakończenie projektu 8.12.2017 r. uczestniczyliśmy III Kongresie Mediatorów Szkolnych „TUŻ PRZED FALĄ” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w ramach programu MEN.