SPOTKANIE DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Z PISARKĄ

30 maja br. w Oddziale Przedszkolnym odbyło się spotkanie autorki książki „Opowieści kota Kleofasa” Pani Patrycji Wiktor z przedszkolakami i uczniami klasy I. Pisarka opowiedziała dzieciom krótką historię swojego życia z dzieciństwa, co było motywem do napisania tej książki. Przeczytała fragment, a następnie zachęciła do czytania i zakupu tejże opowieści.