POWRÓT DO STACJONARNEJ NAUKI W SZKOLE, ZMIANA TERMINU WYWIADÓWKI

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że od poniedziałku, 14 września br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wracają do formy stacjonarnej w szkole.

Ponadto informujemy, że w dniach 14-18 września br. uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły zobowiązani są do noszenia maseczek/przyłbic zarówno podczas zajęć edukacyjnych jak i w czasie przerw międzylekcyjnych (możliwe przedłużenie lub zawieszenie tego zarządzania będzie ogłoszone w późniejszym terminie).

Dyrektor szkoły informuje również, że zaplanowane na 15 września br. spotkanie organizacyjne z rodzicami zostało przełożone (termin zostanie podany w późniejszym terminie).