PIERWSZA POMOC

Jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna nie trzeba nikogo przekonywać, dlatego w ramach zadań prewencyjnych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadził profesjonalny ratownik medyczny, p. Piotr Połeć, na co dzień pracujący w pogotowiu ratunkowym w Sędziszowie Małopolskim.

Na początku dzieci wysłuchały, jak ważne są pierwsze chwile w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia oraz jak należy się w takiej sytuacji zachować. Następnie pod czujnym okiem ratownika uczniowie mogli wykorzystać zdobyte informacje podczas ćwiczeń z użyciem fantoma. Każdy mógł również poćwiczyć tzw. pozycję boczną ustaloną, która umożliwia bezpieczne bezprzyrządowe utrzymanie drożności górnych dróg oddechowych.