LEKCJA WOS-U W URZĘDZIE GMINY

12 grudnia uczniowie klasy VIII udali się do Urzędu Gminy w Iwierzycach na swego rodzaju wyjazdową lekcję wiedzy o społeczeństwie, której głównym założeniem było spotkanie z Wójtem Gminy Iwierzyce Ryszardem Filipkiem.

Wójt zapoznał uczniów ze strukturą samorządu gminnego, omówił najważniejsze sprawy podległe gminie oraz kompetencje Wójta i Rady Gminy. Ważną kwestią była również rola młodzieży w samorządzie gminnym i możliwości wpływu młodych ludzi na decyzje podejmowane przez władze gminne.

Po spotkaniu uczniowie mogli zwiedzić Urząd Gminy, w tym m.in. gabinet Wójta czy salę Urzędu Stanu Cywilnego.