LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W dniu 5 listopada 2018 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej przez Panią st. asp. Annę Malinowską, funkcjonariusza KPP w Ropczycach na temat bezpieczeństwa.

Tego typu cykliczne spotkania mają na celu uczulenie młodzieży na niebezpieczeństwa, na jakie mogą być narażeni zarówno w realnym życiu, jak i tym wirtualnym, który w dużym stopniu odgrywa ważną rolę w życiu młodych ludzi.

W dniach 17 i 22 X oraz 29 XI 2013 r. odbyły się w spotkania uczniów klas pierwszych naszej szkoły z funkcjonariuszem KPP w Ropczycach Panią st. asp. Anną Malinowską na temat „Odpowiedzialność Karna Nieletnich”.