KOMERS 2019

Po trzech latach przerwy, związanej z reformą systemu edukacji, ponownie żegnamy uczniów opuszczających mury naszej szkoły. Pierwszym etapem pożegnania był zorganizowany przez rodziców ósmoklasistów Komers, który odbył się 17 czerwca 2109 roku w leśniczówce w Woli Zgłobieńskiej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 7 i 8. Podczas wspólnej zabawy przy grillu, rozgrywkach sportowych, rozmów i wspomnień upłynęło wszystkim poniedziałkowe popołudnie i wieczór.