INFORMACJA DOTYCZĄCA MOZLIWOŚCI UCZESTNICTWA DZIECKA W LEKCJI ONLINE

Informuję, że istnieje możliwość uczestniczenia przez dziecko w lekcji online poprzez platformę Teams w sytuacji gdy ono jest chore.

Uczeń wówczas ma nieobecność usprawiedliwioną.

Aby nauczyciel mógł się połączyć z uczniem rodzic powinien złożyć wniosek do dyrektora o umożliwienie tej formy zajęć.

Proszę pamiętać, że jest to dla uczniów, którzy są naprawdę chorzy a nie dla tych, którym się nie chce iść do szkoły.

Pozdrawiam.
Z poważaniem
Izabela Kubacka - dyrektor