INFORMACJA SZAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DOTYCZACA WYNIKÓW KONKURSÓW: PLASTYCZNEGO I FOTOGRAFICZNEGO

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO 
"WIOSNA W MOIM OGRODZIE" 
Oddział Przedszkolny i klasy I-III

I miejsce:
Kinga FILIPEK kl. I 
Julia PRZYWARA kl. III

II miejsce: 
Maja MĘDRYGAŁ kl. III

III miejsce: 
Aleksandra WOREK kl. I

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
"WIOSNA W MOIM OGRODZIE" 
kl. IV-VIII

I miejsce: 
Karolina KULIK kl. VII

II miejsce: 
Natalia PRZYWARA kl. V

III miejsce: 
Paula WÓJTOWICZ kl. VI

Dziękujemy wszystkim uczniom,
którzy wzięli udział w konkursie. 

Dyplomy oraz nagrody ze względów epidemicznych
zostaną wręczone w najbliższym możliwym terminie. 

Samorząd Uczniowski