INFORMACJA O ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI KONKURSACH: PLASTYCZNYM I FOTOGRAFICZNYM

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej zaprasza wszystkich uczniów do udziału w wiosennych konkursach: PLASTYCZNYM dla klas I-III oraz FOTOGRAFICZNYM dla klas IV-VIII. 

Celem konkursów jest uwrażliwienie dzieci na piękno budzącej się do życia na wiosnę przyrody, rozbudzenie dziecięcej wyobraźni. 

Szczegóły konkursów znajdują się umieszczonych poniżej załącznikach (kliknij w załącznik, aby otworzyć). 

Załączniki: 

WIOSNA W OGRODZIE - konkurs plastyczny dla klas I-III
WIOSNA W MOIM OGRODZIE - konkurs fotograficzny dla klas IV-VIII