INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA ZAPISÓW DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY PIERWSZEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że wszystkie wnioski zapisu dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego zostały rozpatrzone pozytywnie.

W razie rezygnacji dziecka z zapisu do Szkoły Podstawowej lub Oddziału Przedszkolnego prosimy o kontakt do dnia 26.03.2021r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyrektor SP Nockowa 
Izabela Kubacka