INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA WPROWADZENIA NAUKI ZDALNEJ DLA KLAS I-III ORAZ PRZEDŁUŻENIA NAUKI ZDALNEJ DLA KLAS IV-VIII

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że od poniedziałku, 22 marca br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych (uczniowie będą realizować zajęcia w formie zdalnej). Ponadto w dalszym ciągu przedłużone zostaje również zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (ci uczniowie również dalej będą realizować nauczanie w formie zdalnej).

Zawieszenie zajęć stacjonarnych obowiązywać będzie do 11 kwietnia br.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonować bez zmian.

Świetlica szkolna dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego również funkcjonować będzie bez zmian.

Szkoła zapewnia także opiekę świetlicową dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Poniżej LINK do szczegółowej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (kliknij poniższy LINK, aby otworzyć). 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

Dyrektor SP Nockowa
Izabela Kubacka