INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA ZDANYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że nauka zdalna w szkołach przedłużona została do 3 stycznia 2021 r. (w praktyce do 22 grudnia br., ponieważ od 23 grudnia 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku ma miejsce świąteczno-noworoczna przerwa w zajęciach edukacyjnych).

Oddział Przedszkolny w tym czasie funkcjonuje bez zmian. 

Świetlica szkolna działa w dalszym ciągu według zasad ustalonych na czas zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych dla klas I-III.

W tym roku szkolnym ferie termin ferii zimowych został ujednolicony dla całego kraju i ustalony na 4-17 stycznia 2021 roku.

Informacje o dalszych zmianach i ewentualnym powrocie dzieci do nauki stacjonarnej będą na bieżąco umieszczane na stronie szkoły.