EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021 – PODSTAWOWE INFORMACJE

Terminy egzaminu ósmoklasisty: 25 – 27 maja 2021

 
Czas trwania egzaminu 

25 maja 2021 - język polski - 120 minut (+ 60 minut czasu dodatkowego) 

26 maja 2021 - matematyka - 100 minut (+ 50 minut czasu dodatkowego) 

27 maja 2021 - język angielski - 90 minut (+ 45 minut czasu dodatkowego) 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, każdy uczeń klasy 8 ma obowiązek do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Egzamin ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego (120 minut), matematyki (100 minut) oraz języka obcego nowożytnego (90 minut). Każdy uczeń powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ważne jest, aby nie był ścieralny, przeznaczony jest do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Przeprowadzony zostanie w przez trzy kolejne dni25, 26, 27 maja 2021r.

Termin dodatkowy egzaminu – przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Jego wyniki są bardzo istotne podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

WAŻNE! Na egzamin uczeń przychodzi punktualnie w stroju szkolnym (biała bluzka i ciemny dół).

Telefon zostawia w domu lub w sekretariacie (bądź w wyznaczonym miejscu w szkole).

Może zabrać ze sobą małą butelkę wody mineralnej, chusteczki higieniczne.

Uczeń ma ze sobą legitymację lub dokument potwierdzający jego tożsamość.

Uczeń nie opuszcza sali egzaminacyjnej przed czasem zakończenia pracy z arkuszem, walczy o jak najwyższą liczbę punktów do końca.

Uczeń stosuje zasady reżimu sanitarnego.