BEZPIECZNE FERIE

Jak co roku w okresie poprzedzającym ferie zimowe odbyło się spotkanie z policjantami, którego celem było przestrzeganie dzieci przed zagrożeniami, które czyhają na młodych ludzi podczas zimowego odpoczynku. W tym zajęcia przeprowadzili: sierżant sztabowy Rafał ŚLIWA oraz aspirant Paweł DYDO.

Ponadto policjanci poruszyli również temat cyberprzemocy i wynikających z tego złych rzeczy, które mogą spotkać dzieci i młodzież podczas korzystania z Internetu.